Dobrodošli na Planini Kranjska dolina!

Welcome to the mountain pasture Planina Kranjska dolina!

Planina Kranjska dolina se nahaja na planoti Pokljuka v Julijskih Alpah in v Triglavskem narodnem parku. Leži na nadmorski višini 1286 metrov.
Od Bleda je oddaljena 18km oz. 30 minut, od Bohinjskega jezera – Ribčevega laza 25,4 km oz. 40 minut, od Biatlonskega centra 8,2 km ali 13 minut.
Stavba je trenutno v prenovi.
Skozi planino vodi daljinska pohodniška pot Via Juliana: https://julian-alps.com/sl/p/juliana-trail/42271466/

The Kranjska dolina mountain pasture is located on the Pokljuka plateau in the Julian Alps and in the Triglav National Park. It lies at an altitude of 1286 meters.
It is 18 km or 30 minutes from Bled, from Lake Bohinj – Ribčevo laz 25.4 km or 40 minutes, from the Biathlon Center 8.2 km or 13 minutes.
Cottage is currently under reconstruction.

The Via Juliana long-distance hiking trail leads through the mountain pasture: https://julian-alps.com/en/p/juliana-trail/42271466/